Air Wick Freshmatic Odświeżacz Powietrza Białe Kwiaty 250Ml Wkład

11,42 

Opis

Air Wick Freshmatic Odświeżacz Powietrza Białe Kwiaty 250Ml Wkład

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu : Air Wick Wkład do odświeżacza powietrza białe kwiaty 250 mlUwaga: Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone (przełącznik w pozycji „OFF”) zanim przystąpisz do założenia wkładu uzupełniającego.- Przy włączaniu skieruj wylot dyfuzora z dala od twarzy. Po włączeniu dyfuzor zadziała automatycznie po 15 sekundach.- Ze względów bezpieczeństwa przeczytaj uważnie i stosuj instrukcję obsługi umieszczoną na puszce z aerozolem i na opakowaniu urządzenia Freshmatic.- Nie rozpylaj bezpośrednio na pożywienie, tkaniny i powierzchnie. W przypadku kontaktu z powierzchnią przetrzeć natychmiast wilgotną ścierką.Tylko wkłady Air Wick zapewniają właściwe działanie urządzenia Feshmatic.Przechowywać w temperaturze otoczeniaAir Wick Wkład do automatycznego odświeżacza powietrza o zapachu Białe kwiaty. NIEBEZPIECZEŃSTWO. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawiera Geraniol i dl-Citronellol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Stosować tylko zgodnie z zaleceniami.Kraj produkcji – UEData ważności: 2 lata od daty produkcji na opakowaniu.250 mlAerozolReckitt Benckiser (Poland) S.A.ul. Okunin 105-100 Nowy Dwór MazowieckiTel. 022 7659500Infolinia: 801115111, 225419115

ozdoba nad łóżko, rolety rzymskie do pokoju dziecięcego, rolety brązowe, używane meble szczecin, grafika lisa, samoprzylepne tapety

yyyyy